DataArt Online Week

20 kwietnia

poniedziałek, 10:00

Wstęp darmowy

Online

en English version below ⬇️

Spotkajmy się online! W dniach Od 20 do 24 kwietnia 2020 organizujemy DataArt Online Week. Będziesz mieć możliwość poznać nasz team podczas krótkich sesji online, w trakcie których opowiemy o realizowanych przez nas projektach, technologiach, które stosujemy i aktualnych ofertach pracy. Odpowiemy na każde (nawet najtrudniejsze pytanie).

Umów się na spotkania:

Paulina Tynecka (Rekruter, DataArt, Lublin) >>> https://calendly.com/paulina-tynecka

Hanna Yankina (Rekruter, DataArt, Wrocław) >>> https://calendly.com/hannayankina

Maciej Sikora (JavaScript, DataArt, Lublin) >>> https://calendly.com/maciej-sikora

Jarosław Sagan (Java, DataArt, Lublin) >>> https://calendly.com/jaroslaw-sagan

Jacek Bosiacki (Java, DataArt, Wrocław) >>> https://calendly.com/jacek-bosiacki

Stepan Vasillevskiy (Project Management, DataArt, Wrocław) >>> https://calendly.com/svasilevskiy

Dlaczego warto dołączyć:

  • poznasz naszych ekspertów i będziesz mógł porozmawiać z nimi na techniczne tematy związane z Javą i JavaScriptem i dowiedzieć się więcej o pracy w projektach,
  • porozmawiasz z osobami z naszego działu HR, które opowiedzą o DataArt, procesie rekrutacji i aktualnych ofertach,
  • weźmiesz udział w konkursie na platformie Skillotron, w którym możesz wygrać atrakcyjne nagrody,
  • nie musisz nawet wychodzić z domu, ale jeśli będzie nam się dobrze rozmawiało, zapraszamy do nas na kawę!

Dołącz do wydarzenia >>> https://bit.ly/2R4l0XO

DataArt Online to wydarzenie bezpłatne, warunkiem udziału jest rejestracja, która pozwala na zaplanowanie rozmów z ekspertami i udziału w konkursie na platformie Skillotron.

Każda sesja to 30 minutowa rozmowa indywidualna z wybraną osobą. Wybierz dzień i godzinę, które ci odpowiadają i zastanów się, o czym chcesz porozmawiać. Czekamy na ciebie!

Nasi eksperci

Jarosław Sagan

Zawodowo programuje w Java, a po pracy robi dokładnie to samo tylko, że dla frajdy. Uwielbia nowe wyzwania i niestandardowe problemy. Jako klepacz kodu dobiera odpowiednie narzędzia do problemu. Programuje w językach Java, Scala, Python. Przywiązuje dużą uwagę do czytelności kodu. Lubi programowanie wielowątkowe i projektowanie rozwiązań. Chętnie dzieli się wiedzą w formie prezentacji oraz ucząc początkujących specjalistów. Upraszcza skomplikowane koncepcje tak, by były proste do zrozumienia. Relaksuje się jeżdżąc rowerem lub spacerując po lesie.

Zaplanuj spotkanie z Jarkiem

Język: polski, angielski

author

 

Maciej Sikora

Programista, pasjonat, człowiek pełen pomysłów (niezrealizowanych). Pomiędzy programowaniem w pracy i w domu, stara się znaleźć czas dla syna i żony. Lubi poniedziałki. Na co dzień zajmuje się tworzeniem aplikacji w React i TypeScript.

Zaplanuj spotkanie z Maćkiem

Język: polski, angielski

author

 

Paulina Tynecka

Od początku kariery związana z rekrutacją specjalistów w branży IT. W DataArt podobnie, dba o przyciąganie i budowanie relacji z kandydatami. Prywatnie trochę biega, trochę podróżuje, a najchętniej łączy jedno i drugie.

Zaplanuj spotkanie z Pauliną

Język: polski, angielski

author

 

Jacek Bosiacki

Jacek pracuje w branży IT od 6 lat. Zaczynając od testowania, przeszedł przez analizę biznesową i do dziś rozwija swoje umiejętności, programując w Javie. Po drodze miał krótkie epizody z User Experience, a kiedyś szkolił ludzi z baz danych i procesów wykonania aplikacji w Javie. Po godzinach uwielbia grać w koszykówkę, jeździć na snowboardzie i grać w brydża. Jego prawdziwą pasją jest West Coast Swing – niezwykły, elegancki taniec towarzyski.

Zaplanuj spotkanie z Jackiem

Język: polski, angielski

author

 

Hanna Yankina

Hanna pracuje w branży IT od ponad 6 lat, znajdując odpowiednich specjalistów na Ukrainie, w Rosji, na Filipinach, w Brazylii oraz Indiach, wspierając rynek polski, niemiecki i ukraiński. W DataArt, Hanna pomaga kandydatom w tworzeniu CV, wspiera ich w przygotowaniach do rozmów rekrutacyjnych, negocjacji pensji oraz pomaga w procesie relokacji. Występuje na branżowych spotkaniach, mówiąc o rekrutacji międzykulturowej. Jej największą pasją są rekrutacja oraz motocykle.

Zaplanuj spotkanie z Hanią

Język: polski, angielski, rosyjski

author

 

Stepan Vasilevskyi

Stepan pasjonuje się branżą IT od 2003 roku, początkowo jako student informatyki, następnie pracując w firmach outsourcingowych od roku 2007. Doświadczony w różnych technologiach i językach programowania takich jak: Java Script, Java i C#. Kolejnym krokiem w jego karierze było zarządzaniem projektami, ponieważ chciał wnieść jeszcze więcej wartości do projektów realizowanych dla klientów. Mocno wierzy w znaczenie umiejętności miękkich dla project managera, ze względu na to, że profesja ta nierozerwalnie łączy się z pracą z ludźmi.

Zaplanuj spotkanie ze Stepanem

Język: angielski, rosyjski

author

Dołącz do wydarzenia na Facebooku i śledź aktualności >>> https://bit.ly/2R4l0XO

----------------

 

Let’s meet online! Between April 20th and 24th 2020 we’re having DataArt Online Week. You’ll have the opportunity to meet our team during short online sessions, where we’ll tell you about our projects, technologies that we use and current vacancies,

Schedule a meeting:

Paulina Tynecka (Recruitment, DataArt, Lublin) >>> https://calendly.com/paulina-tynecka

Hanna Yankina (Recruitment, DataArt, Wrocław) >>> https://calendly.com/hannayankina

Maciej Sikora (JavaScript, DataArt, Lublin) >>> https://calendly.com/maciej-sikora

Jarosław Sagan (Java, DataArt, Lublin) >>> https://calendly.com/jaroslaw-sagan

Jacek Bosiacki (Java, DataArt, Wrocław) >>> https://calendly.com/jacek-bosiacki

Stepan Vasillevskiy (Project Management, DataArt, Wrocław) >>> https://calendly.com/svasilevskiy

Why is it worth joining:

  • you’ll meet our experts and have a chance to talk to them about Java and JavaScript topics, and information about working in the projects,
  • you’ll talk to people from our HR team, who’ll give you details about DataArt, recruitment process and current vacancies,
  • you’ll have a chance to take part in a Skillotron contest with excellent prizes,
  • you don’t even have to leave the house, but if we’ll have a good time talking, you’re invited for a coffee in the office as well!

Join the event >>> https://bit.ly/2R4l0XO

DataArt Online is a free event, but you have to register to plan talks with the experts and take part in the Skillotron contest.

Each session is a 30-minutes one-to-one talk with a selected person. Choose a day and hour, which are most comfortable for you and think about topics that you’re interested in. We’re waiting for you!

Our experts

Jarosław Sagan

Professional Java developer, coding at work and in his free time (for fun). Loves new challenges and nonstandard solutions. Matches right solutions to specific problems, working with Java, Scala and Python. Pays much attention to code readability. Likes multithreaded programming and solution design. Shares his knowledge with passion via presentations and teaching beginner specialists. Makes complicated concepts accessible, to make them easier to understand. Enjoys bike rides and walking through the forest.

Schedule a meeting with Jarek

Language: Polish, English

author

 

Maciej Sikora

Software developer and a passionate person full of unrealised ideas. Between work in office and at home, he tries to find time for his family. Likes Mondays. Currently, he’s working with React and Typescript.

Schedule a meeting with Maciek

Language: Polish, English

 

author

 

Paulina Tynecka

Involved in IT recruitment from the very beginning of her career, currently at DataArt. Focused on attracting specialists and building relations with them. An offstage runner and traveller, loves to combine the two.

Schedule a meeting with Paulina

Language: Polish, English

 

author

 

Jacek Bosiacki

Jacek has been working in the IT industry for 6 years. Starting from testing, he went through business analysis and until today, he develops his skills programming in Java. Along the way, he had short episodes in User Experience, and once trained people in databases and application execution processes in Java. After hours, he loves playing basketball, snowboarding and playing bridge. His real passion is West Coast Swing - an unusual, elegant dance.

Schedule a meeting with Jacek

Language: Polish, English

 

author

 

Hanna Yankina

Hanna has been working in the IT industry for over 6 years, finding proper candidates in Ukraine, Russia, Philippines, Brazil and India to support Polish, Ukrainian and German markets. In DataArt, Hanna consults on writing CVs, supports with preparation for interviews and salary negotiations, helps in relocation processes. She performs as a speaker, talking about intercultural recruitment. Her biggest passions are recruitment and motorbikes.

Schedule a meeting with Hanna

Language: Polish, English, Russian

 

author

 

Stepan Vasilevskyi

Stepan is passionate about the IT industry since 2003, starting as computer science student and then working in outsourcing companies since 2007. Touched various technologies and programming languages, including JavaScript, Java, C#, before moving on towards project management to bring even more value to software development for customers. Strong believer in essential importance of soft skills for a project manager, as a profession mostly focused on working with people.

Schedule a meeting with Stepan

Language: English, Russian

 

author

Join our Facebook event and follow the news >>> https://bit.ly/2R4l0XO