Finanse

Rozwój technologii IT doprowadził do rewolucyjnych zmian na światowych rynkach finansowych.

Tendencja do likwidacji pośredników, konieczność szybkich zmian przestarzałych modeli biznesowych i procesów, wymaga od funduszy, banków, agencji ratingowych i traderów ciągłych aktualizacji swoich baz technologicznych. DataArt współpracuje zarówno z innowacyjnymi projektami, ułatwiającymi życie zwykłym ludziom, jak i z większymi graczami, gotowymi do zrewidowania tradycyjnych metod pracy. Zrealizowaliśmy ponad 100 projektów w dziedzinie finansów i udzielamy pomocy firmom finansowym jako konsultanci i wykonawcy.

"DataArt exceeded our expectations on this project bringing specific Android expertise which significantly helped successfully execute the project within a tight deadline. This, in combination with cloud based infrastructure and development methodologies made the difference in achieving an outstanding outcome."

Fabio Romano

Software Development Manager

Doświadczenie DataArt w brzanży

Zarządzanie Danymi

Zarządzanie Danymi

Zajmujemy się zarządzaniem danymi ustrukturyzowanymi i nieustrukturyzowanymi, ich integracją i przechowywaniem. Specjalizujemy się w tworzeniu systemów analizy danych i systemów analizy biznesowej (Business Intelligence) do samodzielnego wykorzystania, rozwiązań do zarządzania danymi na poziomie korporacyjnym, zarządzania danymi informacyjnymi i ogólnymi, dystrybucji danych oraz określania ich pochodzenia i jakości.

Rozwiązania Tradingowe

Rozwiązania Tradingowe

Tworzymy systemy tradingowe, które pracują z dużą szybkością i wydajnością, nie wymagają instalacji i są zgodne z regulacjami, a co najważniejsze – są wygodne dla użytkownika.

Zarządzanie Procesami Biznesowymi

Zarządzanie Procesami Biznesowymi

Pomagamy zwiększyć wydajność operacyjną i przejrzystość zarządzania, przeprowadzić audyt, zabezpieczyć zgodność zarządzania z wewnętrznymi wymogami firmy i zewnętrznymi regulacjami.

Transformacja Systemów w Przedsiębiorstwach

Transformacja Systemów w Przedsiębiorstwach

Zajmujemy się przekształcaniem wewnętrznych systemów korporacyjnych, obliczeniami i optymalizacją kosztów całkowitych, zwiększamy konkurencyjność i zmniejszamy ryzyko po stronie klientów.

Digitalizacja Usług Bankowych

Digitalizacja Usług Bankowych

W bankowości wdrażamy innowacyjne rozwiązania dla serwisów dedykowanych użytkownikom indywidualnym, na platformy mobilne, wykorzystujemy doświadczenie w dziedzinie korzystania z elektronicznych walut.