Internet rzeczy/IoT

Technologia wymiany informacji pomiędzy maszynami wykorzystywana jest intensywnie w systemach bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej, przemysłu, energetyki i gospodarki komunalnej.

Internet of Things pozwala zautomatyzować wiele aspektów życia, a skonstruowanie rozwiązania IoT nie musi być kosztowne. W tym celu DataArt opracowało własną platformę opartą o kod open source - DeviceHive, przy pomocy której można stworzyć w bardzo krótkim czasie sieć inteligentnych urządzeń – od ekspresu do kawy do termostatów przemysłowych. W zakresie Internetu rzeczy firma nie tylko realizuje projekty dla klientów, ale zajmuje się również badaniami we własnych laboratoriach.

Doświadczenie DataArt w brzanży

DeviceHive

DeviceHive

Internet rzeczy – obszar, w którym nie można obejść się bez szybkiego prototypowania. Dlatego opracowaliśmy własną platformę IoT/M2M z kodem źródłowym open source, która pozwala nam szybko weryfikować w praktyce wszelkie świeże pomysły.

Rozwiązania w Obszarze Danych i Analiz

Rozwiązania w Obszarze Danych i Analiz

Zmieniliśmy podejście do analizy i wizualizacji danych – od dużych i ważnych systemów wymaga się bezawaryjnej pracy z uwzględnieniem wszystkich napływających informacji, a ich ilość jest ogromna. DataArt współpracuje z wiodącymi firmami i społecznościami wspierającymi rozwiązania open source, i dostosowuje je do potrzeb klientów.

Systemy Osadzone

Systemy Osadzone

Tworzymy prototypy, oceniamy pracę i rozwijamy mikroprocesorowe systemy sterowania urządzeniami, wykorzystując nowoczesne instrumenty i standardy.

Podróże, Usługi Hotelowe i IoT

Podróże, Usługi Hotelowe i IoT

Budujemy oparte na IoT modele zarządzania podstawowymi systemami mechanicznymi w hotelach: klimatyzacja, windy i termostaty, systemy ogrzewania, podgrzewanie wody, systemy przeciwpożarowe.