Angielski w IT: popraw wymowę i rozszerz swój słownik techniczny

25 września
Angielski w IT: popraw wymowę i rozszerz swój słownik techniczny
Nie jest już od dawna tajemnicą, że lista języków, którymi powinni posługiwać się specjalistki i specjaliści IT na dobre rozszerzyła się o język angielski. I to nie jako dodatkowy atut na liście umiejętności, a narzędzie niezbędne dla wszystkich tych, którym zależy na rozwoju w rzeczywistości międzynarodowych firm, globalnych projektówi rozproszonych zespołów. Kiedy swobodnie posługujesz się angielskim, nie tylko ułatwia to komunikację z klientami, osobami z zespołu, przełożonymi lub nawet użytkownikami końcowymi, ale otwiera wiele dodatkowych drzwi na dalszych etapach kariery.

We współpracy z naszym zespołem nauczycieli języka angielskiego stworzyliśmy serię artykułów, która pomoże ci zwrócić uwagę na kwestie, nad którymi warto popracować. Nie jest to oczywiście gotowa recepta na podniesienie umiejętności, ale możesz potraktować ją jako przydatną ściągawkę.

Serię rozpoczynamy poradami dotyczącymi bazowego słownictwa, które często okazuje się problematyczne w sytuacji rozmowy wstępnej lub oceny sprawności językowych i pierwszą porcją słownictwa technicznego, które warto zapamiętać. Każde słowo i wyrażenie uzupełnimy wskazówkami dotyczącymi wymowy i akcentowania oraz zwrócimy uwagę na false friends, oraz pary słów, które często są źródłem potknięć.

Wyeliminuj proste, ale powtarzające się błędy

Proces rekrutacji do nowej firmy lub na nowe stanowisko niemal zawsze wiąże się ze sprawdzeniem twoich umiejętności komunikacyjnych. Choć na tym etapie najprawdopodobniej nie będzie od ciebie wymagane specjalistyczne słownictwo, dane zebrane przez naszych nauczycieli pokazują, że warto zwrócić uwagę na proste (przynajmniej na pierwszy rzut oka) słowa, które regularnie nastręczają trudności osobom, dla których angielski jest drugim językiem. Jeśli będziesz wiedzieć, jak wymawiać i w jakim kontekście używać popularnych słów, zyskasz pewność siebie, a twój rozmówca będzie miał podstawy, by lepiej cię ocenić. Słowa, nad którymi warto się pochylić:

 • analysis /əˈnælɪsɪs/ — jak wiele słów, które mają swoje bliskobrzmiące odpowiedniki w języku ojczystym, a różnią się akcentowaniem rezczownik ‘analysis’ jest często źródłem błędów, warto zapamiętać, że akcent pada tu na drugą sylabę oraz to, jak wymawiana jest jego końcówka;
 • automation /ˌɔːtəˈmeɪʃən/ — wyrazy rozpoczynające się od -au są kłopotliwe z dokładnie tego samego powodu, warto zapamiętać, że od polskiej automatyzacji różni je właśnie pierwszy dźwięk, podobnie w wyrazach ‘augmented’, ‘audible’, ‘audit’;
 • certificate /səˈtɪfɪkət/ — interferecja pierwszego języka realizuje się także w tym przypadku - na uwagę zasługuje zarówno akcentowanie (druga sylaba), jak i wymowa sama w sobie;
 • code /kəʊd/ — nawet tak często używany przez specjalistów IT wyraz może wiązać się z błędami, jeśli zastąpisz dyftong ‘əʊ’ samogłoską zbliżoną do polskiego ‘o’, zamienisz kod w dorsza (‘cod’), a jeśli dodatkowo ubezdźwięcznisz końcówkę, okaże się, że mówisz o dziecięcym łóżeczku (‘cot’), warto zapamiętać;
 • commercial /kəˈmɜːʃəl/ — do zapamiętania, jeśli zamierzasz mówić o swoim komercjalnym doświadczeniu;
 • company /ˈkʌmpəni/ — kolejne często używane słowo, które ze względu na samogłoski bywa kłopotliwe;
 • course /kɔːs/ — choć kusi, by na początku wyrazu użyć głoski ‘u’, należy zapamiętać, że w tym wyrazie występuje długi wariant samogłoski ‘o’;
 • development /dɪˈveləpmənt/ - słowo nie do uniknięcia w branży - z pozoru proste, ale często źle akcentowane, czemu winny jest polski poczciwy “deweloper” - akcent powinien padać na drugą sylabę, podobnie, jak w przypadku słowa “developer”;
 • engineer /ˌendʒəˈnɪə/ — podchwytliwy przypadek, czemu oczywiście winny jest polski “inżynier”, zwróć uwagę na akcentowanie i końcowy dyftong “ɪə”;
 • expertise /ˌekspɜːˈtiːz/ - ten wyraz, oznaczający eksperckie doświadczenie w formalnych rozmowach naprawdę się przydaje, jego końcówka często jednak sprawia osobom, dla których angielski jest drugim językiem kłopot - ostatnia samogłoska to jednak po prostu długie “i”;
 • focus /ˈfəʊkəs/ — jeden z krótkich wyrazów, który bardzo często nastręcza trudności, jego wymowa jest jednak prosta, jeśli zapamiętasz, jak wymawiać samogłoski;
 • re‧su‧me, résumé /ˈrezjʊmeɪ/ — jak inne wyrazy pochodzenia francuskiego - “ballet”, “fiancé”, “exposé” - ten wyraz zakończony jest dyftongiem “”, jeśli jego wymowa sprawia ci kłopot sięgnij po bardziej popularny i bezpieczny wariant - CV;
 • tech‧nique /tekˈniːk/ i tech‧nol‧o‧gy /tekˈnɒlədʒi/ - wyraz, a właściwie para, która pewnie powinna pojawić się na naszej liście jako pierwsza, choć w języku polskim mamy “technikę” i “technologię”, w języku angielskim druga spółgłoska to “k”.

Słownictwo techniczne: terminy, które warto pamiętać

Na końcu każdego tekstu, który poświęcimy językowi angielskiemu w IT będziemy zamieszczać listę 10 często powtarzających się terminów technicznych, zasugerowanych przez naszych nauczycieli, wraz z ich anglojęzycznymi definicjami. Dzięki temu nie tylko nauczycie się prawidłowo używać ich w konwersacjach, ale również rozszerzycie słownictwo poznając definicje (źródło: ldoceonline.com). Na pierwszy ogień wybraliśmy te, które są trudne w wymowie. Lista będzie rozszerzana.

 1. al‧go‧rith‧m /ˈælɡərɪðəm/ — a set of instructions that are followed in a fixed order and used for solving a mathematical problem, making a computer program, etc.;
 2. ar‧ray /əˈreɪ/ — a set of computer memory units arranged in rows across or down;
 3. ar‧ti‧fi‧cial /ˌɑːtɪˈfɪʃəl/ — not real or not made of natural things but made to be like something that is real or natural, e.g. artificial intelligence;
 4. a‧syn‧chro‧nous /eɪˈsɪŋkrənəs/ — asynchronous computer processes happen at different times or rate;
 5. aug‧men‧ted /ɔːɡˈmɛntɪd/ v. augment — of increased value, amount, effectiveness, etc.; e.g. augmented reality;
 6. Boo·le·an /ˈbuːliən/ — a Boolean system is based on things that can be either true or false, but not both. It links statements with words called operators, such as AND, OR, and NOT. Boolean systems are used to write computer programs, especially Internet search programs;
 7. cy‧ber‧se‧cu‧ri‧ty /ˈsaɪbəsɪˌkjʊərəti/ — things that are done to protect computer information and systems from crime;
 8. var‧i‧a‧ble1 /ˈveəriəbəl/ — a mathematical quantity which can represent several different amounts.

Kluczem do zwiększenia pewności siebie jest przede wszystkim praktyka - powtarzaj na głos słowa, o których wiesz, że sprawiają ci trudność i używaj ich w rozmowach, a wyrobisz sobie prawidłowe nawyki. Kolejny artykuł poświęcimy prawidłowej pisowni i wymowie popularnych w branży fraz technicznych, zostań z nami!