Certyfikat ISO 9001 dla DataArt

29 maja 2019
Certyfikat ISO 9001 dla DataArt
W maju 2019 roku DataArt otrzymała certyfikat ISO 9001 w dziedzinie projektowania i rozwoju oprogramowania.

ISO 9001:2015 to międzynarodowy standard dedykowany systemom zarządzania jakością (ang. quality management systems/QMS) utrzymywany przez International Organisation for Standardization (ISO), organizację pozarządową zrzeszającą krajowe organizacje normalizacyjne.

Otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2015 z perspektywy przedsiębiorstwa związane jest z poddaniem się rygorystycznemu audytowi i koniecznością zademonstrowania zdolności dostarczania bezpiecznych, niezawodnych produktów i usług wysokiej jakości. Certyfikat ISO to istotny punkt na liście osiągnięć DataArt i dowód na dążenie zespołu do doskonałości w zakresie tworzenia spójnych, solidnych produktów na rzecz klientów.

„W DataArt możemy się poszczycić dostarczaniem wysokiej jakości biznesowych rozwiązań technologicznych, wyjątkowym talentem technicznym oraz niezbędną wiedzą merytoryczną naszych zespołów w wielu dziedzinach. Otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2015 to kolejny kamień milowy dla DataArt, odzwierciedlający naszą wiarygodność oraz poziom bezpieczeństwa oferowany naszym partnerom i klientom” – mówi Alexei Miller, Managing Director w DataArt.

O ISO 9001

Normy ISO określają wypracowane przez niezależnych ekspertów najlepsze praktyki w wielu zróżnicowanych dziedzinach. Stanowią zbiór konkretnych kryteriów odnoszących się – na przykład – do sposobu funkcjonowania organizacji, dzięki czemu mogą znaleźć zastosowanie jako reguły lub wytyczne.

Norma ISO 9001 to rozbudowane narzędzie doskonalące dla organizacji o dowolnej wielkości, zarówno w sektorach produkcyjnych jak i usługowych, w celu dopasowania się do aktualnych wymagań rynku i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.