Globalne trendy technologiczne 2018

Globalne trendy technologiczne 2018
Sztuczna inteligencja, blockchain oraz dane, jako siła napędzająca transformację biznesową i UX

Początek roku to dobry czas, by porozmawiać o trendach. Przewidujemy, w jaki sposób technologia wpłynie na biznes i doświadczenie użytkownika w 2018 roku, transformując kluczowe sektory gospodarki.

Usługi finansowe i rynki kapitałowe

 • 2018 będzie „rokiem AI”, zaobserwujemy znaczny wzrost użycia sztucznej inteligencji. Kwestie niedoboru wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie AI sprawią, że będziemy mieć do czynienia z bitwą o talenty, a reputacja AI, jako złodzieja miejsc pracy zmieni się w dyskusję o sztucznej inteligencji, jako czynniku powodującym tworzenie nowych profesji.
 • Złożoność i potencjał nowych aplikacji AI będzie napędzać działania związane z cyberbezpieczeństwem oraz kwestiami dotyczącycymi zabezpieczenia danych finansowych i osobistych.
 • Użycie Machine Learning (ML) do przetwarzania danych finansowych będzie trendem, szczególnie w kontekście analizy danych nieustrukturyzowanych, takich jak informacje na temat firm i ich klientów. Będzie to kolejny obszar optymalizacji zarządzania inwestycjami i ryzykiem).
 • AI będzie również kształtować rewolucję regtech. Część korzyści regulacyjnych z AI będzie pochodzić ze skutecznego zapobiegania załamaniom na rynkach finansowych, w związku z tym, że sztuczna inteligencja jest coraz częściej używana, jako narzędzie do przewidywania ryzyka.
 • Cyfryzacja i user experience nadal będą w centrum zainteresowania, ponieważ klienci oczekują dostępu do wszechstronnych rozwiązań oraz wygodnych UI, które są obecne we wszystkich aspektach codziennego życia. Firmy, które nie będą w stanie tego zapewnić, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo danych osobistych i biznesowych – będą tracić klientów.
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym (Operational Risk Management) będzie istotne, w związku z tym, że utrata stanowisk wśród kadry zarządzającej często ma związek właśnie z zaniedbaniami ORM. Technologia odegra większą rolę w ocenie ryzyka w przedsiębiorstwach, a firmom będzie zależało na holistycznym spojrzeniu na dane oraz poprawie sposobów zarządzania nimi, w celu usprawnienia procesu identyfikacji czynników ryzyka.
 • Korzyści związane z Distributed Ledger Technologies (DLT), takimi jak blockchain, staną się bardziej widoczne, co spowoduje znaczący wzrost ich użycia (niezwiązany z kryptowalutami i ich mechanizmami handlowymi). W roku 2018 w polu zainteresowania mogą być także kwestie wydajności DLT, w kombinacji z innymi technologiami, takimi jak IoT.

Turystyka i hotelarstwo

 • Firmy związane z obszarem turystycznym będą inwestowały w oprogramowanie do personalizacji, by poprawić wygodę korzystania ze swoich usług. ML i AI zyskają na popularności, ponieważ firmy skupią się na automatyzacji prostych procesów biznesowych.
 • Technologie aktywowane głosowo mogą w niedalekiej przyszłości zastąpić aplikacje mobilne z uwagi na to, że osiągają lepsze rezultaty w rozpoznawaniu zapytań głosowych i dostarczaniu trafnych odpowiedzi.
 • Virtual Reality (VR) i Augmented Reality (AR) zmienią sposób, w jaki podróżujący dokonują zakupów. Firmy takie, jak Marriott, Best Western, Kayak, Carlson Rezidor i Airbnb już zaczęły wykorzystywać te technologie.
 • Roboty błyskawicznie wejdą w biznes turystyczny. Hotele będą używać ich do meldunków, wsparcia przy udzielaniu informacji, usługach związanych z rozrywką i obsługą pokoi. Dodatkowo, Robotic Process Automation to także sposób na zręczne radzenie sobie z powtarzalnymi zadaniami administracyjnymi przy jednoczesnej redukcji kosztów.
 • Incydenty związane z cyberbezpieczeństwem i zarządzaniem ryzykiem nadal będą kwestią kluczową dla firm, niezależnie od ich rozmiaru. Rok 2017 pokazał, że rozwój nawet największych, najbogatszych i najbardziej wpływowych podmiotów może być spowalniany przez niewłaściwe podejście do bezpieczeństwa i prywatności.
 • Unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) wejdzie w życie w maju 2018, drastycznie zmieniając regulacje stosowane w kontekście przechowywania i użycia danych klientów. Organizacje będą musiały przechowywać rejestry wszystkich danych osobowych, udowadniać posiadanie zgody na ich przechowywanie, pokazywać do czego ich używają, w jaki sposób je chronią i jak długo je przechowują. Niestosowanie się do przepisów będzie skutkowało grzywną wyliczaną na podstawie obrotów firmy.

Telecom

 • Nowe prawo dotyczące neutralności sieci jest kontrowersyjne i będzie destabilizować wiele segmentów rynku. Rozwiązania zaprojektowane, by wykrywać i minimalizować ograniczenia oraz by zapewniać funkcjonowanie rynku zgodne z zasadami fair play będą istotną częścią tego sektora. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka są tylko tłem, wyzwania prawne będą rządzić branżą przez istotną część roku.
 • Firmy telekomunikacyjne wykorzystają swoje kompleksowe infrastruktury do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i złagodzenia ryzyka cyberataków.
 • Technologie 5G pozwolą na zaprojektowanie i wdrożenie nowych typów usług cyfrowych. O ile przewidywane korzyści i planowane usługi są rewolucyjne, o tyle firmy telekomunikacyjne dopiero zaczynają ogłaszać swoje plany, a pełne wdrożenia nastąpią nie wcześniej niż w 2020 roku.
 • W 2020 roku liczba urządzeń wbudowanych wzrośnie do 25 miliardów, a Internet rzeczy (IoT) połączy 4,4 miliarda z nich. Ta transformacja cyfrowa przyniesie nowe możliwości dla branży telekomunikacyjnej, w tym budowanie platform i aplikacji do użycia w transporcie, rolnictwie, medycynie, ubezpieczeniach i w gospodarstwach domowych.

 Branża medyczna i opieka zdrowotna

 • Szpitale i firmy farmaceutyczne zainteresują się rozwiązaniami blockchain i użyciem tej technologii do przetwarzania danych pacjentów na potrzeby badań.
 • AI w telemedycynie zdobędzie popularność w związku z zastosowaniem machine learning i natural language processing w kontekście zapewniania klientom spersonalizowanego podejście i poprawy wydajności oraz redukcji kosztów w opiece zdrowotnej.
 • Zainteresowanie zarządzaniem zdrowiem populacji poprowadzi do zwiększenia inwestycji w programy ochrony zdrowia mające na celu utrzymanie zdrowych pacjentów w dobrej kondycji. Wpłynie również na stworzenie zaawansowanych metod identyfikacji pacjentów obciążonych ryzykiem, by eliminować możliwe zachorowania i komplikacje.

Handel detaliczny i dystrybucja

 • Sprzedawcy detaliczni będą kontynuować transformację cyfrową napędzani popularnością e-handlu. Wraz ze wprowadzeniem skalowalnych, elastycznych metod, można spodziewać się zmian zarówno – konkretnie - w firmach i szerzej – w modelach biznesowych.
 • Analiza danych i ML pomoże rynkowi detalicznemu w personalizowaniu komunikacji i użyciu danych do poprawy UX. Analiza danych może również odegrać istotną rolę za kulisami, szczególnie w kontekście zarządzania magazynem i dystrybucją.
 • Przewidywania wskazują, że technologiczne startupy związane z handlem detalicznym i automatyzacja procesów oparta o robotykę zyskają na popularności, ponieważ coraz więcej firm będzie wdrażać korzystać z tych rozwiązań w celu optymalizacji kosztów.

Media

 • Zmiany po technologicznej stronie mediów i rozrywki uczynią 2018 „rokiem głosu”. Przypuszcza się, że do końca roku zostanie dostarczonych 24,5 mln przesyłek zawierających urządzenia Google Home i Amazon Echo.
 • Asystenci wirtualni pozwolą użytkownikom na wyszukiwanie głosowe, a podcasty i video społecznościowe będą coraz bardziej popularne.
 • Udział podcastów w rynku wzrośnie z 21 do 24%, równolegle ze wzrostem platform społecznościowych umożliwiających użytkownikom tworzenie treści video. Oznacza to również szerokie możliwości w kontekście brandingu, promocji i sprzedaży.