Kod kulturowy: angielski z „Doliną Krzemową”

2 sierpnia 2018
Kod kulturowy: angielski z „Doliną Krzemową”
„Dolina Krzemowa” (ang. Silicon Valley) to najpopularniejszy serial o biznesie IT i wprost idealne źródło żartów do dyskusji na temat projektów, procesów, planów i konkurencji. Dla tych, którzy znają dialogi na pamięć nie będzie to nic nowego, ale postanowiliśmy wybrać 10 cytatów, które mogą być używane w komunikacji w ramach międzynarodowych zespołów. Uwaga! Poglądy serialowych postaci mogą nie zgadzać się w 100% z poglądami redaktorów tego tekstu.
 1. We need to do what any animal in nature does when it’s cornered, act erratically, and blindly lash out at everything around us.

  Musimy robić to, co każde zwierzę robi w naturze, kiedy zapędzi się je w kozi róg, działać chaotyczne i ślepo zderzać się ze wszystkim dookoła.

  Sezon 1., odcinek 8. Założyciel inkubatora biznesowego Erlich Bachmann opowiada o tym, jak walczyć o inwestycje.

 2. — Are you still enjoying your asparagus, sir?

  — I was never enjoying it. I only eat it for the nutrients.

  - Czy nadal czerpie pan przyjemność z jedzenia tych szparagów? (Nie skończył pan jeszcze jeść?)

  - Nigdy się nimi nie cieszyłem. Jem je tylko ze względu na składniki odżywcze.

  Sezon 1., odcinek 5. Peter Gregory, inwestor, wyjaśnia kelnerowi zasady zdrowego odżywiania. 

 3. We may be fine. We may be totally fine. We also may be totally f***ed.

  Wszystko może być w porządku. Może być zupełnie w porządku. Możemy być też w głębokiej d***e.

  Sezon 1., odcinek 7. Erlich mówi o perspektywach, zaraz po tym, kiedy okazało się, że mąż jego byłej kobiety będzie oceniał potencjał firmy.

 4. Gates, Ellison, Jobs, Dell. All dropped out of college. Silicon Valley is the cradle of innovation because of drop outs. College has become a cruel expensive joke on the poor and the middle class that benefits only the perpetrators of it.

  Gates, Ellison, Jobs, Dell. Wszyscy rzucili studia. Dolina Krzemowa jest kolebką innowacji dzięki takim wyrzutkom, jak oni. Studia stały się okrutnym drogim żartem z ludzi biednych i przedstawicieli klasy średniej, który przynosi korzyści tylko jego autorom.

  Sezon 1., odcinek 1. Peter Gregory opowiada o znaczeniu i wartości edukacji.

 5. It’s not magic. It’s talent and sweat.

  To nie magia. To talent i pot.

  1 sezon, odcinek 2. Programista-anarchista, architekt i admin Gilfoyle wyjaśnia zasady rządzące Internetem.

 6. — Since when do we have an intern program?

  — We don’t. And when Keith finds that out, it’s going to be a very valuable business lesson for him.

  - Od kiedy mamy program stażowy?

  - Nie mamy. A kiedy Keith się o tym dowie, będzie to dla niego bardzo cenna biznesowa lekcja.

  Sezon 1., odcinek 3. Erlich odpowiada programiście Richardowi na pytanie o stażystę, który myje samochód założyciela inkubatora.

 7. — So what is my job exactly?

  — It’s up to you. Whatever you want.

  — That’s sort of what I do now though.

  — But starting today you can do it in a much more significant way.

  - Na czym polega moja praca?

  - To zależy od ciebie. Rób cokolwiek chcesz.

  - Ale to mniej więcej to, co robię teraz.

  - Ale od dziś możesz zacząć robić to o wiele lepiej.

  Sezon 2., odcinek 4. Nelson reaguje na wzmiankę o podwyżce, targany obawami, że ma się ona wiązać z poprawą wyników.

 8. Don’t touch anything. Failure is contagious.

  Niczego nie dotykaj. Porażka jest zaraźliwa.

  Sezon 1., odcinek 6. Erlich ostrzega kolegów przed wejściem do biura należącego do upadłego startupu.

 9. This thing is addressing problems that don’t exist. It’s solutionism at its worst. We are dumbing down machines that are inherently superior.

  Ten przedmiot odpowiada na problemy, które nie istnieją. To solucjonizm w najgorszej postaci. Ogłupiamy maszyny, które z natury są wybitne.

  Sezon 4., odcinek 4. Gilfoyle krytykuje funkcjonalną smart-lodówkę.

 10. ...what those in dying business sectors call failure, we, in tech, know to be pre-greatness.

  … to, co w tych umierających sektorach biznesu jest nazywane porażką, my w technologii nazywamy przed-wielkością.

  Sezon 2., odcinek 7. Bilioner Gavin Belson wyjaśnia w ten sposób upadek firmy zarządowi.