Niuanse JavaScript na IT talk we Wrocławiu

Niuanse JavaScript na IT talk we Wrocławiu
Za nami kolejne spotkanie z serii IT talk we Wrocławiu. Tym razem było ono prawdziwa gratką dla wszystkich specjalistów zajmujących się na co dzień technologiami frontendowymi.

„Ludzie bywają zmyleni pojęciem podziału kodu. Nawet, jeśli go używają, nie wiedzą, jakie są jego pułapki.”

Pierwsza prezentacja, którą przygotował Alex Suevalov była poświęcona zagadnieniu podziału kodu w aplikacjach opartych o React.js. Rozpoczęliśmy od zdefiniowania pojęcia podziału kodu i omówienia podstawowych zalet tego podejścia – w tym pominięcia różnic sprzętowych pomiędzy specjalistami rozwijającymi konkretne rozwiązania a użytkownikami oraz przewagi w kontekście technologii mobilnych. Przedstawione w prezentacji argumenty poparte były wieloma praktycznymi przykładami. Autor zajął się także problemem analizowania statystyki buildów omawiając użyteczne narzędzia oraz narzędzia umożliwiające wizualizację pożądanych danych. Jednym z nich był source-map-explorer, który pokazuje wszelkie zależności w ramach kompleksowej interaktywnej tabeli, dzięki której możemy zidentyfikować wielopoziomowe zależności w kodzie i przyjrzeć się głębiej wydajności.

„Na początku nauki funkcyjnego JS najtrudniejsze jest znalezienie praktycznych przykładów jego użycia i upewnienie się, do czego tak naprawdę jest przydatny.”

Druga część lipcowego spotkania poświęcona była popularnym podejściom w funkcyjnym JS, o których opowiedział Viacheslav Shevchenko. Pierwsza część wystąpienia podejmowała temat funkcji wyższego rzędu w JavaScript, czyli – w najprostszym ujęciu - funkcji służących tworzeniu funkcji. Zagadnienie było zilustrowane konkretnymi przykładami kodu i poparte eksperckim komentarzem. Viacheslav wspomniał również o zewnętrznych bibliotekach takich jak, Ramda czy lodash. Podjął również kwestie związane z wydajnością w kontekście React, w tym problem komponentów bezstanowych, pokazując zaprojektowane przez siebie testy. Mówiliśmy także o innych zagadnieniach związanych z funkcyjnym JS – natywnej implementacji rozwijania funkcjonalności, częściowym wdrożeniu i kompozycji.

Dziękujemy za obecność offline i online! Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu IT talk.