Polityka Prywatności stosowana w procesie rekrutacji

Przez korzystanie ze strony internetowej, a w szczególności poprzez dostarczanie informacji za jej pośrednictwem, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystanie danych dla poniżej określonych celów.

Jesteśmy spółką pod firmą DataArt Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 23 („DataArt”). DataArt jest członkiem międzynarodowej grupy niezależnych przedsiębiorców w rozumieniu pkt 37 preambuły RODO („Grupa DataArt”). Wszystkie spółki oraz inni członkowie Grupy DataArt są zobowiązani do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych w ścisłej zgodności z wewnętrzną polityką i procedurami kontrolnymi Grupy DataArt w celu zapewnienia, że dane te nie zostaną utracone, przypadkowo zniszczone, niewłaściwie wykorzystane lub ujawnione oraz, że nie będą udostępniane poza przypadkiem ich właściwego wykorzystania przez naszych pracowników. DataArt jest administratorem danych, z którym możliwy jest kontakt drogą e-mailową: privacy@dataart.com.

Chcielibyśmy użyć Twoich następujących danych osobowych:

  • Imię i nazwisko;
  • Dane kontaktowe (firma, email, telefon, messenger ID, adres);
  • Dane zawodowe, w tym między innymi szczegóły dotyczące kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia oraz historii zatrudnienia, informacji o aktualnym poziomie wynagrodzenia, w tym uprawnień do świadczeń;
  • Dane edukacyjne przedstawione w Twoim CV;
  • Informacje o uprawnieniach do pracy;

DataArt może gromadzić powyższe informacje pochodzące z Twoich formularzy, CV lub życiorysów, z Twojego paszportu, innych dokumentów lub uzyskiwać je podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Twoje dane takie, jak referencje złożone przez poprzednich pracodawców, możemy również pozyskiwać od osób trzecich. Twoje dane będą przechowywane w naszym systemie HR/zasobów ludzkich oraz na naszych platformach informatycznych, takich jak Exchange serwer.

Dlaczego chcemy korzystać z Twoich danych?

Aby pomyślnie wypełnić Twoje podanie o pracę, musimy przetworzyć Twoje dane osobowe. Powyższe informacje są również niezbędne do przygotowania dla Ciebie umowy. Co więcej, w niektórych przypadkach prawo wymaga również przetwarzania danych w celu weryfikacji posiadania uprawnień do pracy w kraju. Może również zaistnieć potrzeba przetworzenia danych z podania o pracę dla celów przedstawienia odpowiedzi oraz obrony przed zarzutami prawnymi.

Co zrobimy z Twoimi danymi?

Twoje dane będą udostępniane wewnętrznie dla celów rekrutacji. Obieg ten dotyczy członków HR oraz zespołu rekrutacyjnego, osób prowadzących rozmowy, zaangażowanych w proces rekrutacyjny, menedżerów w obszarze biznesowym danego wakatu oraz personelu informatycznego, jeśli dostęp do danych jest im niezbędny do wykonywania powierzonych im zadań. W trakcie wykorzystywania Twoich danych osobowych, możemy przekazywać je każdemu członkowi Grupy DataArt, gdy uznamy to za konieczne.

Jeśli Twoja aplikacja się nie powiedzie, DataArt zachowa Twoje dane w aktach przez okres 3 lat, licząc od końca właściwego procesu rekrutacyjnego, w celu rozważenia przyszłych możliwości zatrudnienia. Z upływem tego terminu lub po wycofaniu zgody, Twoje dane zostaną usunięcie lub zniszczone. Jeśli Twoja aplikacja się powiedzie, dane osobowe zgromadzone podczas rekrutacji zostaną przekazane do Twojego działu HR, który zachowa je na czas Twojego zaangażowania. Okres, w czasie którego Twoje dane będą przechowywane, zostanie określony w nowej polityce prywatności.

Jak wycofać zgodę?

Możesz wycofać zgodę, której udzielasz w niniejszym formularzu, w każdym czasie. Możesz to zrobić poprzez przesłanie prośby o wycofanie zgody na privacy@dataart.com.

Twoje prawa

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz:

  • uzyskać na żądanie kopię swoich danych;
  • wymagać od DataArt zmiany nieprawidłowych lub niekompletnych danych;
  • wymagać od DataArt usunięcia lub zakończenia przetwarzania Twoich danych;
  • sprzeciwić się przetwarzaniu danych w przypadku, gdy DataArt opiera się na swoich uzasadnionych interesach jako podstawie prawnej ich przetwarzania.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@dataart.com. Jeśli uważasz, że DataArt nie przestrzega Twoich praw do ochrony danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych.