Zasady prywatności stosowane w korespondencji elektronicznej

Przez korzystanie ze strony internetowej, a w szczególności poprzez dostarczanie informacji za jej pośrednictwem, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystanie danych dla poniżej określonych celów.

Jesteśmy spółką pod firmą DataArt Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu , Plac Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław („DataArt”). DataArt jest członkiem międzynarodowej grupy niezależnych przedsiębiorców w rozumieniu pkt 37 preambuły RODO („Grupa DataArt”). Wszystkie spółki oraz inni członkowie Grupy DataArt są zobowiązani do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych w ścisłej zgodności z wewnętrzną polityką i procedurami kontrolnymi Grupy DataArt w celu zapewnienia, że dane te nie zostaną utracone, przypadkowo zniszczone, niewłaściwie wykorzystane lub ujawnione oraz, że nie będą udostępniane poza przypadkiem ich właściwego wykorzystania przez naszych pracowników. DataArt jest administratorem danych, z którym możliwy jest kontakt drogą e-mailową: privacy@dataart.com.

Chcielibyśmy użyć Twoich następujących danych osobowych:

  • Imię i nazwisko;
  • Dane kontaktowe (email, telefon, messenger ID);

Po zapisaniu się do naszego newslettera prosimy o podanie Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, telefonu oraz messenger ID.

Dlaczego chcemy korzystać z Twoich danych?

Wykorzystamy Twoje dane, aby wysłać Tobie nasz newsletter, który zawiera informacje o naszych usługach, aktualnościach, wydarzeniach itp.

Prosimy o wyrażenie Twojej zgody, aby umożliwić dostarczenie Tobie naszego newslettera. W każdej chwili masz prawo odwołać Swoją zgodę.

Co zrobimy z Twoimi danymi?

Twoje dane będą przechowywane w wewnętrznych bazach danych oraz platformach informatycznych, takich jak serwery poczty elektronicznej.

W trakcie wykorzystywania Twoich danych osobowych, możemy przekazywać je każdemu członkowi Grupy DataArt, gdy uznamy to za konieczne. Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do podejmowania automatycznych decyzji, które mogą Ciebie dotyczyć. Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak długo zgadzasz się na otrzymywanie naszego newslettera.

Jak wycofać zgodę?

Możesz wycofać zgodę, której udzielasz w niniejszym formularzu, w każdym czasie. Możesz to zrobić poprzez przesłanie prośby o wycofanie zgody na adres: privacy@dataart.com.

Twoje prawa

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz:

  • uzyskać na żądanie kopię swoich danych;
  • wymagać od DataArt zmiany nieprawidłowych lub niekompletnych danych;
  • wymagać od DataArt usunięcia lub zakończenia przetwarzania Twoich danych;
  • sprzeciwić się przetwarzaniu danych w przypadku, gdy DataArt opiera się na swoich uzasadnionych interesach jako podstawie prawnej ich przetwarzania.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@dataart.com. Jeśli uważasz, że DataArt nie przestrzega Twoich praw do ochrony danych osobowych, możesz skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.